SİBEL ARI
Genel Sekreter

01.03.1979 tarihinde Samsun’da doğdu.

Anne tarafı Sarışaban, baba tarafı Drama’dan gelerek Tekkeköy Aşağıçinik’e mübadele edilmiştir.

İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Tıp doktoru olarak görev yapmaktadır.

Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.