ZİYARET
GALERİ

Derneğimize Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunmuşlardır. Ziyarette Derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve karşılıklı görüşmelerde bulunularak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin toplum menfaatleri konusunda önemi dile getirilmiştir. Nazik ziyaretlerinden dolayı HKMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin ÇELİK ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz.

2021-09-13